eConsult

Het eConsult is een e-mail aan uw zorgverlener binnen het gezondheidscentrum.
We streven ernaar uw eConsult binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

U kunt het eConsult gebruiken voor de volgende vragen:

  • Voor het aanvragen van een machtiging/verwijzing voor fysiotherapie, vermeld u dan voor welke klacht u verwezen wil worden. 
  • Voor het aanvragen van een verwijzing naar een specialist waar u jaarlijks naar toe moet (bijvoorbeeld de oogarts of de cardioloog). Vermeld u dan welke specialist het betreft en voor welke klacht of aandoening u jaarlijks gecontroleerd dient te worden.

U kunt het eConsult niet gebruiken voor:

  • Het aanvragen van herhaalrecepten, gebruikt u daarvoor het herhaalreceptenformulier.
  • Spoed aanvragen, belt u daarvoor met de assistente.
  • Andere zaken dan bovenbeschreven.

Bij enige twijfelt omtrent de urgentie van uw vraag dient u direct telefonisch contact met de assistente op te nemen, telefoonnummer 043-3430850.

Via het contactformulier kunt u een eConsult indienen.
Vermeld altijd uw naam en geboortedatum.