Wijkverpleegkundigen

Wie tot voor kort thuiszorg nodig had, moest daarvoor contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelde of u in aanmerking kwam voor zorg en in welke mate. Met ingang van 1 januari 2015 ligt die indicerende taak bij de wijkverpleegkundige, die tevens de uitvoering van de zorg op zich neemt. Hierdoor is er ook meer ruimte voor maatwerk.

Binnen het gezondheidscentrum De Hofhoek ligt die rol bij mevrouw Han Smeets van Envida.

Naast het uitvoeren van de zorg is de wijkverpleegkundige belast met de coordinatie van zorg, zoals het uirvoeren van de intakegesprekken, het bespreken van de zorgplannen met de aanvrager en het evalueren van de verleende zorg. Om een zo optimaal mogelijke zorg te kunnen bieden, werkt de wijkverpleegkundige nauw samen met de huisarts, praktijkondersteuner en -indien nodig- met alle andere disciplines binnen gezondheidscentrum De Hofhoek.

De wijkverpleegkundige plant de zorg. Dat gebeurt in overleg met u. Indien nodig kan zij snel contact opnemen met uw huisarts, waardoor er snel op eventuele veranderingen ingesprongen kan worden.

Contact:
Han Smeet is bereikbaar via Envida, telefoon: 043-3690670 of mobiel via: 06-52590281. Kijk voor meer informatie eventueel op www.envida.nl