Logopedisten

Binnen gezondheidscentrum De Hofhoek zijn de logopedisten Suzanne Cornelussen en Marielle Heijnen werkzaam. U kunt bij hen terecht voor problemen op het gebied van stem, adem, spraak, taal, lezen en spellen, gehoor en slikken, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Het probleem, dat u of uw kind heeft, verdient maximale aandacht.

Zij zijn beiden opgeleid als allround logopedisten, maar hebben zich door na- en bijscholing gespecialiseerd. Zo zetten wij onze kwaliteiten in, om deskundige, gespecialiseerde zorg aan onze clienten te bieden, zorg met een menselijk gezicht en op maat gesneden.

Wij hopen zo bij te dragen aan het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van clienten, waardoor hun individuele ontwikkelingskansen kunnen vergroten. Wij bundelen vakmanschap, verantwoordelijkheid en plezier om te inspireren en te ontwikkelen.

Logopedistes: Suzanne Cornelussen Mariele Heijnen.

U kunt op twee plaatsen bij de logopedisten terecht:
Praktijk Belfort, Ooftmengersdreef 10, 6216 SK Maastricht, T 043-3470076
Gezondheidscentrum De Hofhoek, Penatenhof 88, 6215 BV Maastricht

Suzanne Cornelussen
T 06-53369086
E logosu@xs4all.nl

Marielle Heijnen
T 06-21974610
E marielleheijnen@hotmail.com

E-mail algemeen:
info@logopediecornelussen.nl

Websites:
www.logopediecornelussen.nl en www.dyslexiemaastricht.nl