Fysiotherapeuten

Fysiotherapie Benoit Schyns is een praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie. De praktijk onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen met uiteenlopende klachten van het bewegingsapparaat.

Uw huisarts kan een gezamenlijk consult plannen met de manueeltherapeut. Enerzijds om de medische diagnostiek aan te vullen en anderzijds om te inventariseren of de klacht van de patient in aanmerking komt voor een manueeltherapeutische behandeling.

Er wordt behandeld volgens een evidence based practice gedachte. Dat wil zeggen dat het handelen zoveel mogelijk onderbouwd wordt door het implementeren van resultaten van wetenschappelijke studies.

Therapeuten:
Benoit Schijns, Professional Master Manuele Therapie, fysiotherapeut, sportfysiotherapeut

Contact:
Keizer Karelplein 2, 6211 TC Maastricht
T 043-3263930