Huisartsen

De huisartsen zijn verbonden aan de medische faculteit van de Universiteit Maastricht. Zij doen mee aan wetenschappelijk onderzoek en medisch onderwijs. Regelmatig zijn er studenten geneeskunde aanwezig die stage lopen bij een van de huisartsen. Als dit het geval is, staat dit aangegeven bij de balie en in de wachtkamer. Als u uw huisarts alleen wilt spreken, kunt u dit aan de assistente zeggen. Uw medewerking aan onderwijs is altijd vrijwillig.

Soms doen huisartsen mee aan wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Maastricht. U kunt hiervoor schriftelijk of mondeling door uw huisarts worden benaderd voor deelname. Ook hiervoor geldt dat dit vrijwillig is.

Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming voor onderzoeksdoelen gebruikt. Bovendien worden alle gegevens anoniem verwerkt. In het centrum is een reglement voor deelname aan onderzoek aanwezig.

De huisartsen die aan gezondheidscentrum De Hofhoek zijn verbonden zijn (van links naar rechts):
Liaf Jansen, Rene Minnaard en Kirstin Ponse.

Liaf-Jansen  Rene-Minnaard  KirstinPonsekl