Spreekuren

Dagelijks zijn er afspraakspreekuren, dat wil zeggen dat u, behalve in geval van spoed, eerst moet bellen voor het maken van een afspraak. Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag kunt u het beste 's ochtends voor 9.00 uur bellen. Het kan echter voorkomen dat de huisarts van uw keuze geen ruimte meer heeft die dag. U kunt dan desgewenst bij een van de andere huisartsen terecht. Voor korte vragen, uitslagen e.d. kunt u de huisarts ook telefonisch spreken. De assistente kan dan met u afspreken wanneer de huisarts u zal terugbellen.

Voor iedere afspraak is 10 minuten beschikbaar. Wanneer u verwacht meer tijd nodig te hebben dient u dit aan de assistente door te geven. Zij reserveert dan meer tijd voor u.

De assistentes zijn opgeleid om vragen te stellen over (de aard van) uw klachten. Zij kunnen dan, samen met u, bepalen wanneer en door wie u het beste geholpen kunt worden. Dit noemen we "triage". Uiteraard kunt u ook aangeven dat uw klachten prive zijn.

Bij spoedgevallen kunt u het beste onze spoedlijn bellen (043-3430850, toets 1). De assistente overlegt dan met u of u het best naar de praktijk kunt komen of dat de huisarts naar u toe komt. U kunt ook rechtstreeks naar de praktijk komen.

Regelmatig zijn er medische studenten die stage lopen bij de huisartsen. Als dit het geval is, staat dit aangegeven in de wachtkamer. Als u de huisarts alleen wilt spreken, kunt u dat uiteraard aan de assistente mededelen. Uw medewerking aan het onderwijs is altijd vrijwillig, en zeker gewenst.